Handla Mera

Finans Tips!

Åke Hegethorn tycker att Wikipedia har den bästa förklaringen på finansiering. Begreppet ”finansiering” i mer specifik bemärkelse syftar vanligen på hur stater, företag, organisationer eller individer och hushåll skaffar kapital för att genomdriva projekt, instämmer Åke Hegethorn och fortsätter; till exempel att bygga en ny järnväg, utveckla en ny produkt[…]

Read More »