Handla Mera

Finans Tips!

Åke Hegethorn tycker att Wikipedia har den bästa förklaringen på finansiering. Begreppet ”finansiering” i mer specifik bemärkelse syftar vanligen på hur stater, företag, organisationer eller individer och hushåll skaffar kapital för att genomdriva projekt, instämmer Åke Hegethorn och fortsätter; till exempel att bygga en ny järnväg, utveckla en ny produkt eller köpa en bostad. Två vanliga finansieringsformer, särskilt för aktiebolag, är företagslån och aktiekapital. Tillägger Åke. Stater kan även skaffa finansiering genom att trycka pengar eller höja skatterna, vilket är bakgrunden till varför stater (via centralbanker) ibland kallas ‘Lender of Last Resort’ (ung. långivare i sista instans), en engelsk term som är etablerad i svenskan, även i publikationer av Riksbanken. Han citerar Wikipedia: Även om finans är ett begrepp som för tankarna till näringsliv och statlig förvaltning, så används ordet även för att benämna den akademiska disciplinen finans, och har därmed i princip samma betydelse som begreppet finansiell ekonomi. Vidare föreslår Åke H. att man kan skaffa sig ännu mer information om finans över huvud taget om man läser “Dagens Industri”! Vilket är en självklarhet.

Lycka till alla ni intresserade! 😉